ออนไลน์ :  คน
   
 
 
 :: หน้าแรก
 :: ประวัติตำบล
 :: ข้อมูลทั่วไป
 :: แนะนำนายก อบต.
 :: ทำเนียบคณะผู้บริหาร
 :: ทำเนียบสมาชิกสภา
 :: ทำเนียบสำนักงาน
 :: สถานที่ท่องเที่ยว
 :: สินค้าที่มีชื่อเสียง
 :: ภาพกิจกรรม
 :: รวมลิ้งค์
 :: โครงการที่น่าสนใจ
 :: ข้อบัญญัติีปี 2550
 :: ติดต่อ อบต.

ข่าวฝากจากฝ่ายต่างๆ
ลิงค์จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่
ลิ้งค์ อบต.
อบต.สุเทพ
อบต.ป่าแดด
อบต.บ่อหลวง
อบต.เขื่อนผาก
อบต.หนองแฝก
อบต.เชิงดอย
อบต.สันกำแพง
อบต.แม่วิน
อบต.แม่คะ
อบต.บ้านกาด
อบต.สันพระเนตร
อบต.สันเปา
อบต.แม่ริม 
อบต.บ้านแม 
 
ลิ้งค์สำั่คั่ญต่างๆ
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
พยากรณ์อากาศ
ดิกชันนารีออนไลด์
ตรวลสลากกินแบ่ง
ดูดวง  ทำนาย  ทายทัก
ฟังเพลง ออนไลด์
เล่นเกมส์
ดูทีวีออนไลด์
ลิ้งค์ อบจ.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ลิ้งค์ หน่วยงานอื่น
ศาลจังหวัดเชียงใหม่
สนง.อัยการจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
ป้องกันฯสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
กกต.เชียงใหม่
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
โรงพยาบาลสันป่าตอง
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ตำรวจทางหลวงเชียใหม่
เขตพื้นที่การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
วิทยาลัยการอาชีพ
โรงเรียนเทพศรินทร์เชียงใหม่
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
สหกรณ์การเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สถานีวิจัยเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
กรมสรรพากร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
  
ประมวลภาพกิจกรรมต่างของอบต.น้ำบ่อหลวง

ต้อนรับเจ้าหนุ่ย
        เจ้า ธวัศวงค์ ณ เชียงใหม่ เข้าดำหัวเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง เจ้าอาวาสวัดน้ำบ่อหลวง   โดยมีนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง พ.อ.อ. อนัต์ พวงชะบา ให้การต้อนรับ
ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
         มหาวิทยาลัยพายัพได้นำนักศึกษามาร่วมเข้าค่ายเพื่อเสริมสร้างความรู้   รวมทั้งศึกษาถึงการใช้ชีวิตแบบ
พอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในโครงการค่ายเรียนรู้คู่คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง โดยเข้ามาใช้ชีวิตใน หมู่ 4 บ้าน
จอมแจ้ง ตำบลน้ำบ่อหลวง ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัเชียงใหม่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษษธิการร่วมเป็นประธานเปิดค่ายดังกล่าว
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมโครงการ
ทำบุญวันวิสาฆบูชา
พนักงานตำบลน้ำบ่อหลวง และชาวบ้านในพื้นที่ต่างเข้ามาร่วมทำบุญ
โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
         องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงร่วมกับ กรมการขนส่งทางบกจังหวัดเชียงใหม่ อบรมโครงการขับขี่
ยานยนต์อย่างปลอดภัย โดยมีวิทยกรจากกรมการขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ให้คำบรรยาย    รวมทั้งในการเดียวกันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงยังได้ร่วมือกับกรมการขนส่งจังหวัด จัดการสอบใบอณุญาตขับขี่   ทั้งรถ
จักรยานยน และรถยนต์ ให้กับประชาชนใน และนอกพื้นที่ได้รับความสะดวกกันอย่างทั่วถึง
             
                                 
  หน้าต่อไป
                                                                                                                                                
 
 
เร
 

หน้าแรก l ข่าวประชาสัมพันธ์ l กระดานสนทนา l สมุดเยี่ยม l ติดต่อ

อบต.น้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 ติดต่อ โทรศัพท์ 0-53836-301 แฟกซ์ 053-835705
อีเมล์ Aer_277@hotmail.com